Loading...
Proizvodi2019-03-08T22:23:27+02:00

Specifikacije

 • Za izradu kotlova koristimo kotlovski lim debljine 6,8,10,12,15 mm (Standard 10028-2).
 • Velika prednost naših postrojenja je to što su konstruisani za drvenu sečku nedefinisanog kvaliteta a to znatno smanjuje troškove grejanja.
 • Izolacija pokriva svaki deo kotla dok debljina zavisi od modela kotla.
 • U zavisnosti od zahteva izrađujemo kotlove sa horizontalnim i vertikalnim cevastim izmenjivačima toplote.
 • Prinudna promaja putem frekventnih ventilatora primarnog i sekundarnog vazduha, kao i ventilatora dimnih gasova.
 • Lambda sonda za optimalno sagorevanje
 • Veliki broj senzora za praćenje i upravljanje radom kotla.
 • Veliki broj različitih režima rada omogućava rad kotlova u bilo kom sistemu.
 • Mogućnost daljinskog nadzora i upravljanja radom postrojenja.
 • Automatsko paljenje vatre putem električnih grejača vrelim vazduhom.
 • Automatizovano čišćenje rešetke za sagorevanje.
 • Automatsko čišćenje izmenjivača toplote.
 • Modularna konstrukcija olakšava transport, unošenje i postavljanje.
 • Različiti transportni sistemi za dopremanje sečke do ložišta (putem pužnih transportera ili redlera) u zavisnosti od mogućnosti a u skladu sa zahtevom kupaca.
 • Stepen efikasnosti kotlova ŋef >92% (u zavisnosti od modela iznosi i preko 95%).
 • Uz svaki projekat dobija se 2D/3D crtež planiranog postrojenja (kotlarnica,transportni sistem,skladište) a sve prema prikupljenim podacima, mogućnosti na terenu i željama korisnika.
 • Naša rešenja i materijali su u skladu sa EU standardima i Direktivama

Prednosti Flamma sistema

 • Visok nivo automatizacije i avansiranih metoda za poboljsanje procesa sagorevanja na postrojenjima male snage, vec od 500kW.(Pokretna vodom hladjena resetka, kombinovani sekundarni vazduh, povracaj dimnih gasova, napredni PLC program).
 • Fleksibilnost,  svako postrojenje se moze prilagoditi posebnim zahtevima kupca.
 • Postrojenja su projektovana i izradena za Heavy duty eksploataciju. Svi delovi izlozeni mehanickoj slitazi izradeni su od HARDOX celika.
 • Dozirni puzni transporteri izradjeni od HARDOX čelika. Dimenzionisani za kontiunisani rad u vrlo teškim uslovima, za pogoski reduktori snage od 4 kW i obrtnog momenta  od 1800 Nm.  Sistem lezajeva i vesanja omugucuje brzu i jednostavnu zamenu transpotera pri servisu.
 • Automatsko razglavljivanje transportera

Ložište

 • Ložište obloženo vatrostalnom Opekom- Omogućava korišćenje biomase sa visokim procentom vlažnosti (55%). Vatrostalna opeka takode doprinosi odrzavanju optimalne temperature 950 C pri sagorevanju biomase.
 • Vodom hladeno loziste- Povecana sigurnos tokom eksploatacije. Bolji stepen iskoriscenja.
 • Geometrija lozista i duplog svoda  garantuju dovoljno dugo zadrzavanje vatre i dimnih gasova u rejonu lozista sa visokom temperaturom i jakom turbulencijom sekundarnog vazduha. Ovo doprinosi potpunom sagorevanju goriva i smanjenju fine prasine u izduvnim gasovima.

Rešetka za sagorevanje

 • Pokretana Resetka za sagorevanje je renomiranog Svedskog proizvodaca “BRUZAHOLMS” i proizvodi se od specijalne legure koja garantuje dugi vek trajanja i optimalno sagorevanje. Hiraulicni agregati pokrecu resetke koje su podeljene u vise individualnih zona. Neprekidno kretanje resetki napred – nazad odrzava biomasu u “pokretu”  sto podspesuje ravnomernije mesanje primarnog vazduha, potpunije sagorevanje sagorevanje goriva i sprecava pojave sljunka u pepelu.
 • Nepokretni deo resetke je vodom hladjen. Relativno niska temperatura resetke (90 C) sprecava topljenje pepela i stvaranja “pepelnig pogaca” Ovo je naricito vazno kod sagorevanja vrlo suvih goriva.
 • Primarni Vazuh – Doziranje u vise individualnih zona, svaka zona dobija prilagodjenu kolicinu i pritisak vazduha. Moguce mesanje dimnih gasova sa primarnim vazduhom u cilju susenja biomase ili gasenja//smanjenja vatre u pojedinim zonama goriva.
 • Sekundarni Vazduh – Dva osnovna uslova se postavljaju pri doziranju sekundarnog vazduha, dovoljna brzina vazduha koja ce garantovati turbulenciju u lozistu, i kolicina O2 u dimnim gasovima. Flamma systems je razvio sopstveno jedinstveno resenje koje zodovoljava ova obadva naizgled oprecna uslova. Kao rezultat smo dobili loziste koje radi u sirokom opsegu efekta. (20% do 110%)
 • Recilkulacija dimnih gasova u loziste  radi regulisanja temperature unutar lozista. Na ovaj nacin produzavamo radni vek lozista (vatrostalne opeke) Smanjujemo koncentraciju NOx u dimnim gasovima

Upravljački sistem

 • PLC kontroleri u sprezi sa frekfrentnim regulatorima i brzom medjusobnom komukacijom “EtherCAT” omogucuju brzu detekciju  potencijalnih problema u toku eksploatacije postrojenja (Zaglavljivanje transportera, temperaturne oscilacije u lozistu, promene u sastavu dimnih gasova) i brzo korigovanje nepravilnosti u radu.
 • Protiv pozarni sistemi. Narocita paznju obracamo na protivpozarne sisteme u kotlarnici i delovima postrojenja. Vise odvojenih sistema koji preklapaju jedan drugi. I koji su za svoje delovanje potpuno nezavisni od elekticne i vodovodne mreze.

Flamma systems pored kompletnih postrojenja po sistemu ključ u ruke može ponuditi samo kotlove i to u dve varijante sa horizontalnim i vertikalnim cevima. Pored standardnih dimenzija kotlova možemo projektovati i napraviti kotao prema zahtevu investitora.

Naša postrojenja su projektovana za teže uslove rada i odlikuje ih kvalitet, trajnost i efikasnost .

Dimni gasovi se kroz kotao provlače kroz dve promaje tako da merenjem temperature dimnih gasova na izlazu iz kotla dolazimo do toga da imamo visok stepen iskorišćenja.

Čišćenje cevi vrši se upucavanjem komprimovanog vazduha u određenim intervalima (airšot).

Kotlovi sa horizontalnim cevima su manje osetljivi na prljavu vodu za razliku od kotlova sa vertikalnim cevima.

Postrojenja sa horizontalnim cevima možemo ponuditi u rasponu snage od 500 KW do 4000 KW.

Kotlove sa vertikalnim cevima radimo u rasponu snage od 250 KW do 2000 KW.

Kotlovi su pre svega namenjeni za goriva organskog porekla: Drvo, pellet, sečka, slama, ljuspe i koščice poljoprivrednih proizvoda.

Kotlovi tipa FXH

su toplovodni kotlovi i sastoje se od namenski konstruisanog gorionika za sagorevanje drvne sečke i integrisanog kotla sa Horizontalnim kotlovskim cevima.

Toplotni kapacitet postrojenja pri temperaturi od 210 C je od 1000 kW do  6000 KW. Kvalitetno sagorevanje i niska temperatura dimnih gasova omogućava visok stepen iskorišćenja.

Karakteristike postrojenja FXH

 • Izolovano mineralnom vunom
 • Frekventni ventilator dim.gasova
 • Frekventni ventilatori primarnog i sekundarnog vazduha
 • Cirkulacione pumpe
 • Senzori temp. Ložišta, doz.šahte, dim.gasova, vode.
 • Senzori pritiska
 • Integrisan procesor za automatsko upravljanje radom postrojenja

Ložište:

 • Zavarena čelična konstrukcija od kotlovskog lima debljine 10mm
 • Vatrostalni ozid u ložištu
 • Pokretna rešerka-Liveni ROST
 • Nepokretne lamele vodom hlađene
 • Automatizovano doziranje sečke
 • Max veličina sečke 120×50 mm
 • Automatsko iznošenje pepela
 • Reviziona vrata Kotao:
 • Vertikalne plamene cevi
 • Airšot -čišćenje plamenih cevi komprimovanim vazduhom

Postrojenje FLM-3500

je toplovodno postrojenje i sastoji se od donjeg dela ložišta (postolja),  gornjeg dela ložišta i izmenjivačkog dela sa horizontalnim  cevima, sve smešteno u halu obloženu panelima po principu  ključ u ruke.

Velika prednost našeg postrojenja je mogućnost korišćenja peleta, drvene secke kao i reciklažnog drveta nedefinisanog kvaliteta osim dimenzionih karakteristika.

Transporteri su shodno tome koncipirani za teže uslove  rada.

Postrojenje zahvaljujući nepokretnim rostovima koji su vodom hlađeni može sagorevati drvenu sečku niske vlažnosti (do 15%),dok vatrostalni ozid omogućava sagorevanje sečke vlažnosti i do50%.

Kvalitetno sagorevanje i niska temperatura  dimnih gasova omogućava visok stepen iskorišćenja.

Sistem iznošenja pepela kompletno automatizovan. Pepeo se iz ložišta izvlači pužnim transporterima u jedan sabirni transporter koji dalje transportuje do bunkera za pepeo kapaciteta 2 m3  .

Po zahtevu kupca moguća je varijanta bez takvog sistema  već sa kantama za pepeo u koje puževi direktno transportuju pepeo.

 

 • Integrisan procesor za automatsko upravljanje radom postrojenja
 • Senzori pritiska, temperature vode, dimnih gasova, temperature ložišta
 • Ventilatori primarnih i sekundarnih gasova
 • Ventilator dimnih gasova
 • Zavarena čelična konstrukcija od kotlovskog lima P 265 GH debljine 12mm
 • Vatrostalni ozid u ložištu sa duplim svodom
 • Pokretna rešetka – liveni rostovi
 • Nepokretni delovi su vodom hlađeni
 • Kompletno automatizovano postrojenje
 • Izmenjivač je urađen sa horizontalnim plamenim cevima čije se čišćenje vrši komprimovanim vazduhom

Tehnički podaci:

 • Toplotni kapacitet 3500 kW
 • Max radni pritisak 4 bara
 • Režim rada 70/90 ℃
 • PLC upravljačka jedinica sa frekventnim regulatorima
 • WiFi pristup upravljačkom delu
 • GSM alarm
 • Ložište poseduje sve neophodne priključke

Situacioni plan postrojenja

Presek i dimenzije ložišta

FXL serija

je toplovodno postrojenje i sastoji se od  ložišta postavljenog u liniji ispred izmenjivačkog dela – kotla sa horizontalnim  cevima, sve smešteno u halu obloženu panelima po principu  ključ u ruke.

Velika prednost našeg postrojenja je mogućnost korišćenja peleta kao i reciklažnog drveta nedefinisanog kvaliteta osim dimenzionih karakteristika.

Transporteri su shodno tome koncipirani za teže uslove  rada.

Postrojenje zahvaljujući nepokretnim rostovima koji su vodom hlađeni može sagorevati drvenu sečku niske vlažnosti (do 15%), dok vatrostalni ozid omogućava sagorevanje sečke vlažnosti i do50%.

Kvalitetno sagorevanje i niska temperatura  dimnih gasova omogućava visok stepen iskorišćenja.

Sistem iznošenja pepela kompletno automatizovan.

Pepeo se iz ložišta izvlači pužnim transporterima u jedan sabirni transporter koji dalje transportuje do bunkera za pepeo kapaciteta 2m3

 

Transport drvene sečke možemo izvesti u dve varijante:

Lančani transporter –Redler                                                       Spiralni transporter

 • Pokretne ploče – POLIAMID 6.6                                           •  Korito transportera ∅273×5,5
 • Vođenje putem lanca i lančanika                                          ⦁  Spirala ∅200/∅70,mat.HARDOX
 • Reduktor snage 7.5kW, 2792Nm                                          ⦁  Reduktor snage 4kW, 1829Nm

Dozirna jedinica sa dva dozirna puža

Kotlovi tipa FXV

su toplovodni kotlovi i sastoje se od namenski konstruisanog gorionika za sagorevanje drvne sečke i integrisanog kotla sa vertikalnim cevima.

Toplotni kapacitet postrojenja pri temperaturi od 210C je od 500kW do  2500KW. Kvalitetno sagorevanje i niska temperatura dimnih gasova omogućava visok stepen iskorišćenja.

Karakteristike postrojenja FXV

 • Izolovano mineralnom vunom
 • Frekventni ventilator dim.gasova
 • Frekventni ventilatori primarnog i sekundarnog vazduha
 • Cirkulacione pumpe
 • Senzori temp. Ložišta, doz.šahte, dim.gasova, vode.
 • Senzori pritiska
 • Integrisan procesor za automatsko upravljanje radom postrojenja

Ložište:

 • Zavarena čelična konstrukcija od kotlovskog lima debljine 10mm
 • Vatrostalni ozid u ložištu
 • Pokretna rešerka-Liveni ROST
 • Nepokretne lamele vodom hlađene
 • Automatizovano doziranje sečke
 • Max veličina sečke 120×50 mm
 • Automatsko iznošenje pepela
 • Reviziona vrata Kotao:
 • Vertikalne plamene cevi
 • Airšot -čišćenje plamenih cevi komprimovanim vazduhom

Kontejnersko postrojenje FXL serije
(ložište sa integrisanim kotlom na drvenu sečku)

Postrojenje FXL 1500 je toplovodno postrojenje i sastoji se od namenski konstruisanog gorionika za sagorevanje drvne sečke i integrisanog kotla sa vertikalnim cevima.

Toplotni kapacitet postrojenja pri temperaturi od 210C – 1500KW. Kvalitetno sagorevanje i niska temperatura dimnih gasova omogućava visok stepen iskorišćenja.

Karakteristike postrojenja FCL 1500:

 • Izolovano mineralnom vunom
 • Frekventni ventilator dim.gasova
 • Frekventni ventilatori primarnog i sekundarnog vazduha
 • Cirkulacione pumpe
 • Senzori temp. Ložišta, doz.šahte, dim.gasova, vode.
 • Senzori pritiska
 • Integrisan procesor za automatsko upravljanje radom postrojenja

Ložište:

 • Zavarena čelična konstrukcija od kotlovskog lima debljine 10mm
 • Vatrostalni ozid u ložištu
 • Pokretna rešerka-Liveni ROST
 • Nepokretne lamele vodom hlađene
 • Automatizovano doziranje sečke
 • Max veličina sečke 120×50 mm
 • Automatsko iznošenje pepela
 • Reviziona vrata Kotao:
 • Vertikalne plamene cevi
 • Airšot -čišćenje plamenih cevi komprimovanim vazduhom

Kontejner postrojenje Flamma CL 500 kW

uključuje ložište sa integrisanim izmenjivačem toplote  sa vertikalnim plamenim cevima, magacinom za biomasu, kao I svom potrebnom instalacijom. Takva koncepcija omogućava lako prenošenje i ponovno instaliranje na željenu lokaciju.  U zavisnosti od modela, kontejner postrojenje možemo uraditi sa zasebnim magacinom za biomasu. Svi delovi su izrađeni od kvalitetnih materijala koji obezbeđuju kvalitetniji I duži vek trajanja. Flamma CL 500 tehnologija sagorevanja obezbeđuje visoku proizvodnju energije i niske emisije štetnih gasova u atmosferu.

Flamma CL 500 gorionici su u stanju da sagore širok spektar čvrstih goriva I do 50% vlage, na primer pelet, drva, treset, poljoprivredne ostatake.. Postrojenje je koncipiorano  tako da zadovolji najviše standarde svake zemlje. Kontejner je obložen vatrostalnim sendvič panelima isključivo prve klase prema standardu EN45014. Automatizacija postrojenja je fleksibilna I prilagođena potrebama korisnika. Može biti opremljena  GSM modemom koji će poslati upozorenja putem SMS poruka, instalacijom odgovarajućeg softvera korisnik može upravljati radom postrojenja mobilnim, laptopom …

Unutrašnjost ložišta je obložena vatrostalnom opekom, nepokretnim lamelama koje su vodom hlađene I pokretnim lamelama od vatrotpornog čelika kvliteta 1.4740. Automatizovano iznošenje pepela I šljake kao I čišćenje plamenih cevi.

Kontejner postrojenje FCL 1500

Karakteristike

 • Ložište za sagorevanje biomasesa integrisanim  izmenjivačem toplote smešteni su u kontejner prenosivog karaktera dimenzija 12000x4000x4000 (mm)
 • Takva koncepcija postrojenja omogućava prenošenje na željenu lokaciju i lako ponovno instaliranje.
 • Visok stepen automatizacije svih procesa tokom rada
 • Ložište urađeno od kotlovskog lima debljine 10mm i ozidano vatrostalnom opekom
 • Izmenjivač toplote urađen sa vertikalnim plamenim cevima
 • Čišćenje plamenih cevi vrši se komprimovanim vazduhom
 • Toplotni kapacitet 1500kW
 • Max radni pritisak 4 bara
 • Režim rada 70/90  ̊C
 • Težina ložišta 21590kg

Dozirna jedinica

 • Reduktor 4kW,1829Nm
 • Dozirni puž Ø220 sa progresivnim korakom
 • Spitala  puznog trasportera od HARDOX-a
 • Sigurnosni siber
 • Jedinica opremljena elektronskim i mehaničkim sistemom zaštite od požara

Flamma HOME 10.50kW

Unapređena verzija 10,5 kW kamina namjenjena za kotlarnicu ili prostoriju koja se ne zagreva. Proizvod je izoliran kamenom vunom, što omogućava da se komplentna toplotna energija usmeri u prostorije koje se zagrevaju.

Flamma HOME 20kW

Kotao Flamma Home do 20kW ima mogućnost da zagreva privatni i stambeno-poslovni prostor do 180m2. Modeli su leve i desne izrade zavisno od potrebe kupca. Kotao do 20kW troši u proseku od 3-6 tona peleta za jednu grejnu sezonu, u zavisnosti od stanja objekta, površine koja se zagreva i ostalih faktora.

Flamma HOME 35kW

Kotao Flamma Home do 35kW ima mogućnost da zagreva privatni i stambeno-poslovni prostor do 250m2. Modeli su leve i desne izrade zavisno od potrebe kupca. Kotao do 35kW troši u proseku od 4-8 tona peleta za jednu grejnu sezonu, u zavisnosti od stanja objekta, površine koja se zagreva i ostalih faktora.

Flamma HOME 50kW

Kotao Flamma Home do 50kW ima mogućnost da zagreva stambeno-poslovni prostor do 350m2. Modeli su leve i desne izrade zavisno od potrebe kupca. Kotao do 50kW troši u proseku od 5-10 tona peleta za jednu grejnu sezonu u zavisnosti od stanja objekta, površine koja se zagreva i ostalih faktora.

Flamma INDUSTRY 75-200kW

Karakteristike

stižu

uskoro.

.

Flamma INDUSTRY 300-600kW

Karakteristike

stižu

uskoro.

.

Flamma KAMINI 7.5kW

Upravljanje kaminom je potpuno automatsko što kao rezultat ima visok stepen iskorišćenja u sagorevanju a održavanje je jednostavno i brzo. Kamini Flamma imaju mogućnost paljenja pomoću GSM kontrolera, što je idealno za vikendice, kuće i stanove u kojima se boravi povremeno. Flamm kamin 7,5kw širi topli vazduh prostorijom kroz specijalne rešetke na prednjoj strani kamina.

Flamma KAMINI Voda 10.5kW

Flamma kamini–voda 10.5Kw sa vodenim izmjenjivačem za spajanje na instalaciju centralnog grejanja. Veći deo energije (75%) prenosi na vodu za zagevanje radijatora a ostatak (25%) na zagrevanje prostorije u kojoj se nalazi. U kotlu se nalaze svi elementi centralnog grejanja (cirkulaciona pumpa, ekspanzionza boca, ventili, ozrake, sigurnosni ventili) tako da je kamin potrebno samo spojiti na cevni razvod za centralno grijanje. Kamin zagreva prostor od oko 100m2.

Flamma KAMINI Vazduh 10.5kW

Flamma kamin na vazduh 10.5kW je proizvod namenjen za zagrevanje stambeno-poslovnih prostora na ekološki prihvatljiv način. Topao vazduh se širi prostorijom kroz specijalne rešetke na prednjoj strani kamina Kamin zagreva prostor od oko 100m2.

Flamma KOTAO 10.5kW

Unapređena verzija 10,5 kW kamina namenjena za kotlarvnicu ili prostoriju koja se ne zagreva. Proizvod je izoliran kamenom vunom, što omogućava da se komplentna toplotna energija usmeri u prostorije koje se zagrevaju.

Flamma KAMINI 11kW

Flamma kamin 11 kW sa vodenim izmenjivačem za spajanje na instalaciju centralnog grejanja veći dio energije (75%) prenosi na vodu za zagrevanje radijatora, a ostatak (25%) na zagrevanje prostorije u kojoj se nalazi prostrujavanjem vazduha kroz rešetke na prednjoj strani kamina. U kaminu se nalaze svi elemeti centralnog grejanja (pumpa, ekspanziona boca, ventili, ozrake) tako da je kamin potrebno samo spojiti na cevni razvod za centralno grejanje.

Flamma Easy KOTLOVI 20kW

Karakteristike

stižu

uskoro.

.

Flamma Easy KOTLOVI 35kW

Karakteristike

stižu

uskoro.

.

Dimnjaci

Dimnjaci

Dozirne stanice za biomasu

Mobilni bunkeri za biomasu

Prečišćavanje dimnih gasova

Samostalna ložišta

Transport biomase

Verni Partneri

Posebnu pažnju posvećujemo izgradnji i održavanju poverenja i dobrih odnosa sa našim klijentima i saradnicima