Loading...
Flamma-systems2020-01-13T13:28:31+02:00

Imate li projekat oko koga Vam možemo pomoći?

PRIJAVITE SE

Mi smo specijalisti u mašinskom projektovanju i izgradnji!

Projektovanje i gradnja industrijskih postrojenja za grejanje na biomasu po sistemu ključ u ruke.

Lideri u proizvodnji kotlova velikih snaga na drvenu sečku i biomasu kao i parovodna kotlovska postrojenja za proizvodnju industrijske pare pritiska do 12 bara.

Kompanija

Proizvodimo parovodne kotlove na naftu i prirodni gas, kao i parovodna kotlovska postrojenja na biomasu za proizvodnju industriske pare pritiska do 12 bari.

Flamma systems D.O.O.

Naša postrojenja odlikuje kvalitet, trajnost, efikasnost i visok stepen iskorišćenja. Kotlove izrađujemo sa vertikalnim ili horizontalnim plamenim cevima.

Pročitaj više

Tehnologija

Stepen efikasnosti kotlova ŋef >92% (u zavisnosti od modela iznosi i preko 95%). Naša rešenja i materijali su u skladu sa EU standardima i Direktivama

Modularna konstrukcija

Uz svaki projekat dobija se 2D/3D crtež planiranog postrojenja a sve prema prikupljenim podacima, mogućnosti na terenu i željama korisnika.

Pročitaj više

Prednosti

Postrojenja su projektovana i izradena za Heavy duty eksploataciju.

Fleksibilnost

Svako postrojenje se moze prilagoditi posebnim zahtevima kupca

Pročitaj više

Upravljački sistem

Brza detekcija potencijalnih problema u toku eksploatacije postrojenja

PLC kontroleri

Više odvojenih sistema  koji su za svoje delovanje potpuno nezavisni od električne i vodovodne mreže

Pročitaj više
0
Projekta u razvoju
0
Izvedenih projekata
0
Obučenih stručnjaka
0
Internacionalna odeljenja

Izvedeni Projekti

Kompanija Flamma systems D.O.O. proizvodi kotlove velikih snaga i industrijska postrojenja za grejanje na biomasu po sistemu ključ u ruke.
Pored standardnih kotlova velike snage 500 kW, 1000 kW, 1500 kW, 2000 kW, 3500 kW, 4000 kW možemo isprojektovati i uraditi kompletno postrojenje ili rezervne delove za već postojeće postrojenje a sve u skladu sa zahtevom kupca.
POGLEDAJTE SVE PROJEKTE

Naši Proizvodi

KOTLOVI VELIKIH SNAGA – KOTLOVI NA BIOMASU – KOTLOVI NA DRVENU SEČKU

FXL serija kotlova

je toplovodno postrojenje i sastoji se od ložišta postavljenog u liniji ispred kotla sa horizontalnim cevima, sve smešteno u halu obloženu panelima po principu ključ u ruke.

Velika prednost našeg postrojenja je mogućnost korišćenja peleta kao i reciklažnog drveta nedefinisanog kvaliteta osim dimenzionih karakteristika.

FXV serija kotlova

su toplovodni kotlovi i sastoje se od namenski konstruisanog gorionika za sagorevanje drvne sečke i integrisanog kotla sa vertikalnim cevima.

Toplotni kapacitet postrojenja pri temperaturi od 210C je od 500kW do  2500KW. Kvalitetno sagorevanje i niska temperatura dimnih gasova omogućava visok stepen iskorišćenja.

FXH serija kotlova

su toplovodni kotlovi i sastoje se od namenski konstruisanog gorionika za sagorevanje drvne sečke i integrisanog kotla sa horizontalnim kotlovskim cevima.

Toplotni kapacitet postrojenja pri temperaturi od 210C je od 1MW do  6MW. Kvalitetno sagorevanje i niska temperatura dimnih gasova omogućava visok stepen iskorišćenja.

POGLEDAJTE SVE NAŠE PROIZVODE

Naše Vrednosti

Izuzetna pažnja posvećuje se ulaganju u ljudske resurse. Kao društveno odgovorna kompanija Flamma systems posvećuje veliku pažnju pitanjima zaštite životne sredine.

Naši klijenti su rekli

Zahvaljujući visokoj pouzdanost sistema uz odličan stepen iskorišćenosti ja ostvarujem velike uštede u gejanju mojih staklenika. Uz to Flamma Systems pruža izvrsnu podršku i servis„.

Roj je investirao u dva postrojenja za grejanje na reciklažno drvo. Obadva postrojenja je proizvela i instalirala FLAMMA SYSTEMS.
Prvo postrojenje smo instaliri 2014, efekata 1,3 MW.  Niska cena i pouzdanost su odlike ovog jednostavnog postrojenja, koje je instalirano u već postojeću kotlarnicu.
Drugo postrojenje je kotlarnica sa pratećim objektima, gde ja FLAMMA radila po sistemu ključ u ruke. Kotao sa inegrisanim ložištem je snage 3,5MW i može da koristi kako suvu tako i biomasu visoke vlažnosti.

Roj Rosendhal, 2018 • Investitor

Najnovije Vesti

Pročitaj sve Vesti

Verni Partneri

Posebnu pažnju posvećujemo izgradnji i održavanju poverenja i dobrih odnosa sa našim klijentima i saradnicima